Д-р Боряна Петкова
Управител, Денталис 21
Д-р Боряна Петкова е дипломиран стоматолог, завършил факултета по Дентална медицина към Медицински университет - гр. София
Д-р Айля Юсеин - Молова
Управител, Денталис 21
Д-р Айля Юсеин е дипломиран стоматолог, завършил факултета по Дентална медицина към Медицински университет - гр. София